Polityka prywatności

Ochrona danych-
deklaracja

1) organ odpowiedzialny

Ball Friends Ltd.
Dyrektor zarządzający: Fabian Ziethmann

Ścieżka leśna 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

2. gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o okolicznościach faktycznych lub osobistych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane, które przekazują nam Państwo w ramach uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Dane zbiorcze, które gromadzimy, na przykład podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub w formie zliczeń podczas imprez organizowanych na miejscu, a których nie można bezpośrednio powiązać z użytkownikiem, nie są objęte niniejszymi zasadami.

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane w celu zapewnienia wsparcia w okresie poprzedzającym i w trakcie uczestnictwa w naszych wydarzeniach, w tym w zakresie wszelkich późniejszych gwarancji, naszych usług, administracji technicznej i naszych własnych celów marketingowych. Państwa dane osobowe są przekazywane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów realizacji umowy lub rozliczeń, lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniej zgodę (np. musimy przekazać Państwa nazwisko hotelowi lub linii lotniczej, jeśli zarezerwowali Państwo zakwaterowanie lub usługę transportową za naszym pośrednictwem, ale daną usługę świadczy firma trzecia). Na przykład w ramach naszych imprez, usługodawcy, z których usług korzystamy, otrzymują dane niezbędne do realizacji zamówień. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu realizacji ich zadań. Każde inne wykorzystanie tych informacji jest niedozwolone i nie ma miejsca u żadnego z powierzonych nam usługodawców. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych i jeżeli zgłosili Państwo roszczenie o usunięcie danych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zapisane lub jeżeli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych.

2.3 Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

Uczestnicy naszych imprez otrzymają rekomendacje i informacje o przyszłych imprezach po zakończeniu udziału. Rekomendacje te otrzymają Państwo od nas automatycznie. W ten sposób chcemy wysyłać Ci informacje o naszej ofercie, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twojego udziału w poprzednich wydarzeniach. W ten sposób ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji lub wiadomości promocyjnych, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw. Do tego celu wystarczy wiadomość w formie tekstowej na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, faks, list). Oczywiście w każdym e-mailu znajdziesz link do rezygnacji z subskrypcji.

3. pliki dziennika

Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe dane użytkowania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika serwera. Zapisy zapisanych danych zawierają następujące dane: Data i godzina dostępu, nazwa strony, na którą uzyskano dostęp, adres IP, adres URL odsyłającego (oryginalny adres URL, z którego weszli Państwo na strony internetowe), ilość przesłanych danych, jak również numer produktu i wersji używanej przeglądarki. Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po 30 dniach. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególnych danych o okolicznościach osobistych lub faktycznych nie można już przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub można je przyporządkować do takiej osoby jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i sił. Te zapisy danych z plików dziennika są przez nas analizowane w formie anonimowej w celu dalszego ulepszania naszej oferty internetowej i szybszego wyszukiwania błędów technicznych.

4. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korzystając z mannschaftsausfahrt.de, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na stronie internetowej były przekazywane do Google Analytics, mają Państwo możliwość zainstalowania "dodatku dezaktywującego" dla swojej przeglądarki. Dodatek ten można pobrać pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Należy jednak pamiętać, że obecnie jest ona dostępna tylko dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać narzędzi śledzących do gromadzenia niezauważalnych danych osobowych o Państwu, przekazywać tych danych do zewnętrznych dostawców i platform marketingowych ani łączyć tych danych z Państwa danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.).

5) prawa informacyjne osoby, której dotyczą dane

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia danych. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych. Aby mieć pewność, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, prosimy o przesłanie prośby pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1.

Skontaktuj się z nami już teraz!
1
Skontaktuj się z nami przez Whatsapp!
Skanowanie kodu
Hej 👋
Jesteś zainteresowany jednym z naszych turniejów lub masz tylko krótkie pytanie?
Wystarczy napisać do nas wprost na czacie!