Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů -
prohlášení

1. odpovědný orgán

Ball Friends Ltd.
Výkonný ředitel: Fabian Ziethmann

Lesní cesta 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

2. shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o faktické nebo osobní situaci konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o jméno, telefonní číslo, adresu a všechny údaje, které nám poskytnete v souvislosti s účastí na našich akcích.

Na souhrnné údaje, které shromažďujeme například při návštěvě našich webových stránek nebo v podobě počtů na akcích na místě a které nelze přímo spojit s vaší osobou, se toto nevztahuje.

2.2 Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Vaše údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme pro účely podpory při přípravě a během účasti na našich akcích, včetně případných následných záruk, pro naše služby, technickou správu a naše vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány nebo jinak předány třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo fakturace nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas (například musíme předat vaše jméno hotelu nebo letecké společnosti, pokud jste si rezervovali ubytování nebo dopravní službu prostřednictvím nás, ale příslušnou službu poskytuje třetí společnost). Například v souvislosti s našimi akcemi získávají poskytovatelé služeb, které zde využíváme, údaje nezbytné pro zpracování objednávek. Takto předané údaje mohou být použity pouze našimi poskytovateli služeb k plnění jejich úkolů. Jakékoli jiné použití informací není povoleno a neprobíhá u žádného z námi pověřených poskytovatelů služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání a pokud jste uplatnili nárok na výmaz, pokud údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné z jiných právních důvodů.

2.3 Reklama prostřednictvím e-mailu

Účastníci našich akcí obdrží po své účasti doporučení a informace o budoucích akcích. Tato doporučení od nás obdržíte automaticky. Tímto způsobem vám chceme zasílat informace o naší nabídce, která by vás mohla zajímat na základě vaší účasti na minulých akcích. Přitom přísně dodržujeme zákonné požadavky. Pokud si již nepřejete dostávat od nás doporučení nebo propagační zprávy, můžete to kdykoli odmítnout. Pro tento účel postačí zaslání zprávy v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu samozřejmě najdete také odkaz pro odhlášení.

3. soubory protokolu

Při každém přístupu na naše webové stránky jsou údaje o používání přenášeny příslušným webovým prohlížečem a ukládány do protokolových souborů, tzv. serverových protokolových souborů. Uložené datové záznamy obsahují následující údaje: Datum a čas přístupu, název navštívené stránky, IP adresa, URL odkazu (původní URL adresa, ze které jste na webové stránky přišli), objem přenesených dat a také číslo produktu a verze použitého prohlížeče. IP adresy uživatelů jsou po 30 dnech smazány nebo anonymizovány. V případě anonymizace jsou IP adresy změněny tak, že jednotlivé údaje o osobních nebo faktických okolnostech již nelze přiřadit ke konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo je lze k takové osobě přiřadit pouze s vynaložením nepřiměřeného množství času, nákladů a úsilí. Tyto datové záznamy v souborech protokolu vyhodnocujeme v anonymizované podobě, abychom mohli dále zlepšovat naši webovou prezentaci a rychleji vyhledávat technické chyby.

4. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používáním mannschaftsausfahrt.de souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Pokud si nepřejete, aby byly informace o vaší návštěvě webových stránek předávány službě Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do prohlížeče "deaktivační doplněk". Tento doplněk si můžete stáhnout na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme však, že v současné době je k dispozici pouze pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme používat sledovací nástroje ke shromažďování nepozorovaných osobních údajů o vás, předávat tyto údaje poskytovatelům třetích stran a marketingovým platformám ani je spojovat s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

5. práva subjektu údajů na informace

Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání údajů. Ochranu vašich údajů bereme velmi vážně. Abyste zajistili, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, zašlete svou žádost e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v bodě 1.

Otevřený chat
Potřebujete pomoc?
Ahoj 👋
Máte zájem o některý z našich turnajů nebo se jen chcete na něco zeptat?
Stačí nám napsat přímo do chatu!