Gegevensbescherming

Gegevensbescherming-
Uitleg

1. Verantwoordelijke instantie

Ballfreunde GmbH
Directeur: Fabian Ziethmann

Bospad 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan onze evenementen.

Dit omvat geen geaggregeerde gegevens die we verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of in de vorm van tellingen bij evenementen op de site, en die niet direct aan uw persoon kunnen worden gekoppeld.

 

2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de ondersteuning voor en tijdens de deelname aan onze evenementen, inclusief eventuele latere garanties, voor onze dienstverlening, de technische administratie evenals onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturering of als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven (we moeten bijvoorbeeld uw naam doorgeven aan een hotel of een luchtvaartmaatschappij als u de accommodatie of vervoersservice via ons hebt geboekt, maar een derde bedrijf de bijbehorende service levert). Als onderdeel van onze evenementen ontvangen de dienstverleners die we gebruiken bijvoorbeeld de benodigde gegevens voor de orderverwerking. De op deze manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en wordt niet uitgevoerd door een van de door ons toevertrouwde dienstverleners. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn en als u een claim voor verwijdering heeft ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

 

2.3 Adverteren via e-mail

Deelnemers aan onze evenementen ontvangen na hun deelname aanbevelingen en informatie over toekomstige evenementen. Deze adviezen ontvang je automatisch van ons. Op deze manier willen we u informatie sturen over ons aanbod die voor u interessant kan zijn op basis van uw deelname aan eerdere evenementen. Daarbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. Indien u geen aanbevelingen of reclameboodschappen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in elke e-mail ook een afmeldlink.

 

3. Logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve webbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van toegang, naam van de bezochte pagina, IP-adres, verwijzende URL (URL van waaruit u naar de website bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals product- en versienummer van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na 30 dagen verwijderd of geanonimiseerd. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen of slechts met onevenredig veel tijd, kosten en mankracht. We evalueren deze logfile-gegevensrecords in geanonimiseerde vorm om onze website verder te verbeteren en om technische fouten sneller te vinden.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Door mannschaftsausfahrt.de te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Als u niet wilt dat er informatie over uw websitebezoek naar Google Analytics wordt gestuurd, heeft u de mogelijkheid om een "deactiverings-add-on" voor uw browser te installeren. U kunt deze add-on downloaden van http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Houd er echter rekening mee dat dit momenteel alleen beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we de trackingtools niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, dergelijke gegevens door te geven aan externe providers en marketingplatforms of om de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

 

5. Rechten van de betrokkene op informatie

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt, verzoeken wij u uw verzoek per e-mail of per post naar het onder punt 1 vermelde adres te sturen.

nl_NLNL

Beachsoccer Cup

Fußball, Strand & viel Action abseits der Spiele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dit is de kop

Originalbild unter: http://photo-rocket.fotograf.de/photo/5cf57ac3-1304-4ef5-85ae-1fadac110002

Dit is de kop

Dit is de kop

Sportanlage Gesamt Kopie-01
Spielzenen-8.jpg
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dit is de kop

bild_laola_21-1000x668

Verdere toernooiseries

Strandvoetbalbekers en internationale 5-daagse toernooien

Open chat
Heb je hulp nodig?
Hey 👋
Heeft u vragen over een van onze toernooien?
Schrijf ons gewoon via WhatsApp.