Servicebetingelser

Betingelser

Generelle vilkår og betingelser for BALLFREUNDE GmbH, 

i det følgende benævnt BOLDVENNER.

 1. Tilmelding, bekræftelse

1.1 Med din tilmelding tilbyder du BALLFREUNDE den bindende indgåelse af en kontrakt om deltagelse i det ønskede arrangement. Kontrakten er indgået, når vi skriftligt bekræfter reservationen af arrangementet. Det er tilstrækkeligt at få en bekræftelse pr. e-mail. Aftaler, der indgås telefonisk eller mundtligt, er først bindende, når de bekræftes skriftligt af os. 

1.2 Registreringen udføres af ansøgeren for alle deltagere, der er anført i registreringen / listerne, for hvis kontraktlige forpligtelser ansøgeren er ansvarlig for deres egne forpligtelser. 

1.3 Med din registrering accepterer du BALLFREUNDE turneringsregler.

 1. betale 

2.1 Ved registreringen forfalder registreringsgebyret, som skal betales, efter at fakturaen er udstedt inden for den betalingsperiode, der er angivet på fakturaen. Dette er i princippet ikke refunderbart.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at registreringsgebyret ikke vil blive refunderet, selvom arrangementet aflyses af en myndighed eller en anden tredjepart på grund af en risiko, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for. Ligeledes hvis det sportsanlæg, der lejes af BALLFREUNDE, ikke kan bruges af årsager, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for.

2.2 Som det fremgår af fakturaen sendt på e -mail, skal deltagergebyret betales senest otte uger før arrangementets start.

Gebyrerne i tilfælde af afbestillings-, behandlings- og ombookingsgebyrer forfalder straks. Beløbene for forskudsbetalingen og slutbetalingen samt eventuel aflysning findes i reservationsbekræftelsen. Betalingerne skal foretages i en sum for alle tilmeldte deltagere med angivelse af det angivne fakturanummer. 

2.3 Ved korttidsbestillinger (otte uger eller mere før arrangementets start) betales hele deltagerprisen med det samme.

2.4 Hvis den resterende betalingsdato ikke overholdes, kan BALLFREUNDE trække sig fra den eksisterende bookingkontrakt efter en mislykket påmindelse med fastsættelse af en afdragsfri periode og kræve hævegebyrer som kompensation i henhold til afsnit 4.2. De sidste oplysninger vil først blive overdraget, når den endelige betaling er modtaget, men tidligst 14 dage før arrangementets start. 

 1. strøm

De tjenester, der skal leveres af BALLFREUNDE, stammer fra de generelle oplysninger. Afvigelser herfra kræver en skriftlig aftale.

 1. Tilbagekaldelse af deltageren, afbestillingsgebyrer 

4.1 Det er til enhver tid muligt at trække sig fra deltagelse (under hensyntagen til mulige omkostninger i henhold til afsnit 4.2) inden arrangementets start. BALLFREUNDEs modtagelse af tilbagetrækningserklæringen er afgørende. Arrangementets aflysningserklæring skal afgives skriftligt. En opsigelse via e -mail er ikke nok. Hvis en deltager / medrejsende trækker sig tilbage, eller hvis turen til begivenheden ikke påbegyndes af grunde (med undtagelse af tilfælde af force majeure reguleret i afsnit 10), som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for, kan BALLFREUNDE kræve rimelig kompensation for arrangementerne og udgifterne lavet. Ved beregning af kompensationen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og enhver anden mulig brug af begivenhedstjenesterne. Du har frihed til at fremlægge bevis for, at der ikke er afholdt væsentlige eller væsentligt lavere omkostninger i forbindelse med aflysning eller ikke påbegyndelse af rejsen end de omkostninger, som vi viser i den faste pris (se 4.2).

4.2 Følgende omkostninger betales ud over behandlingsgebyret på 25 euro pr. Bookingproces, når du trækker dig tilbage fra arrangementet (inklusive individuelle personer):

 • op til 90 dage før arrangementets start: ingen ekstra omkostninger
 • fra den 89. til den 31. dag før begivenhedens start: 40% des
  Deltagerpris (pr. Person)
 • fra den 30. til den 16. dag før begivenhedens start: 60% af deltagerprisen (pr. person)
 • fra den 15. dag før begivenhedens start: 90% af deltagerprisen (pr. person)
 • I tilfælde af udeblivelse i begyndelsen af arrangementet: 100% af deltagerprisen (pr. Person)

4.3 Efter anmodning vil BALLFREUNDE, så vidt det er praktisk muligt, ændre antallet af personer i reservationen med 10% (afrundet til det næste fulde antal personer) gratis. 

Denne regel gælder kun op til otte uger før arrangementets start. 

For hver yderligere ændring af reservationsbekræftelsen forbeholder BALLFREUNDE sig retten til at opkræve et ekstra behandlingsgebyr på 25 EUR pr. Transaktion. 

Ændringer i antallet af personer i reservationen med mere end 10 % (afrundet til det næste fulde antal personer) er kun mulige med samtykke fra BALLFREUNDE. 

Det samme gælder ændringer i antallet af personer i reservationen inden for otte uger til begivenhedens start. 

4.4 Aflysninger af enkeltpersoner kan betyde tab af rabatter / pakkepriser for foreningen. 

4.5 BALLFREUNDE anbefaler at tegne rejseafbestillingsforsikring.

 1. Tilbagetrækning og opsigelse af BALLFREUNDE 

5.1 Aflysning af turneringen på grund af force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE antager, at alle turneringer finder sted som normalt. I det usandsynlige tilfælde, at dette ikke er muligt, aflyser BALLFREUNDE turneringen.
En aflysning sker præcist, når de ansvarlige myndigheder forbyder hosting, et rejseforbud eller en officiel rejseadvarsel for den berørte region gives.
I dette særlige tilfælde betaler BALLFREUNDE hele den betalte deltagerpris tilbage uden fradrag.

5.2 Adfærd i strid med kontrakten

BALLFREUNDE kan opsige kontrakten uden varsel, hvis deltageren permanent afbryder gennemførelsen af arrangementet uanset en advarsel fra BALLFREUNDE, eller hvis han opfører sig i strid med kontrakten i et sådant omfang, at den umiddelbare annullering af kontrakten er berettiget. Hvis BALLFREUNDE annullerer kontrakten, beholder BALLFREUNDE retten til deltagelsesprisen minus værdien af de sparede udgifter samt de gemte fordele, der følger af anden brug af de ubrugte tjenester. 

 1. Tur guide

Gruppen skal ledes af tre voksne. Som ledsager i gruppen skal mindst tre voksne altid være til stede under arrangementet. Rejselederen er ansvarlig for skader forårsaget af en eller flere personer i gruppen skyld i ejendommen til tredjemand, som BALLFREUNDE har et kontraktforhold med (f.eks. Hotelejere og transportselskaber). 

 1. Rejsetid

Turens varighed angives i hele dage. Ankomstdagen og hjemrejsedagen betragtes som hele dage. 

 1. Hus regler

På indkvarteringer, hvor der er husregler, såsom skoler, vandrehjem, men også hoteller, skal disse overholdes. 

 1. Sports program

Værten og BALLFREUNDE forbeholder sig retten til at ændre programmet, hvis der er legitime grunde til at gøre det. BALLFREUNDE påtager sig intet ansvar for ikke-udførelse eller ufuldstændig udførelse af programmet som følge af omstændigheder uden for BALLFREUNDE's ansvarsområde. 

 1. Ansvar, udelukkelse af krav og begrænsning

10.1 Kontraktsansvaret for skader, der ikke er fysiske skader, er begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. Person), for så vidt skader på deltageren hverken er er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, eller vi er ansvarlige for enhver skade, som deltageren har lidt, udelukkende på grund af en tjenesteudbyders fejl. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar, som er baseret på internationale aftaler, og som en tjenesteudbyder udpeget af os kan henvise til, finder også anvendelse i vores favør. For alle erstatningskrav mod BALLFREUNDE for tort, der ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, er ansvaret for ejendomsskade begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. Person og begivenhed). 

10.2 BALLFREUNDE er ikke ansvarlig for serviceforstyrrelser, personskade eller tingskade i forbindelse med tredjepartstjenester, der kun formidles og udtrykkeligt identificeres som sådanne i annoncen (f.eks. Udflugter, ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter). 

10.3 BALLFREUNDE er generelt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure. 

10.4 Deltagere og medrejsende er ansvarlige for at deltage i sport og andre fritidsaktiviteter. Sportsfaciliteter, -udstyr og -køretøjer bør kontrolleres, før du bruger dem. BALLFREUNDE er kun ansvarlig for ulykker, der opstår ved sportsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld. BALLFREUNDE anbefaler at tegne en ulykkesforsikring. 

10.5 Enhver deltager / medrejsende er forpligtet til at samarbejde i tilfælde af serviceforstyrrelser inden for lovens bestemmelser for at undgå mulig skade eller for at holde det til et minimum. Defekter og funktionsfejl skal straks rapporteres til BALLFREUNDE -ansatte på stedet, BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. Hvis en deltager / medrejsende ikke overholder denne forpligtelse ved egen skyld, har de ikke krav på krav.

10.6 BALLFREUNDE's medarbejdere på stedet har ikke ret til at anerkende krav af nogen art. Krav af enhver art skal indsendes til den respektive ledelsesautoriserede repræsentant for BALLFREUNDE på stedet. BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form 

10.7 Krav på grund af ikke-kontraktmæssig levering af det reserverede arrangement skal fremsættes til BALLFREUNDE inden for en måned efter den kontraktmæssigt fastsatte afslutning af arrangementet. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter fristen kan du kun gøre krav gældende, hvis du var forhindret i at overholde fristen uden egen skyld. Dine krav fra denne kontrakt udløber efter et år, hvilket udtrykkeligt afviger fra lovgivningen. Forældelsesfristen begynder på den dag, hvor begivenheden skal slutte i henhold til kontrakten.

 1. Udelukkelse fra deltagelse

Hvis det viser sig, at en deltager opfører sig på en så chikanerende måde, at forholdet mellem BALLFREUNDE og tjenesteudbyderen (f.eks. Transport, indkvartering, arrangør) er alvorligt truet, kan den relevante deltager udelukkes. Hvis den ekskluderede deltager er mindreårig, skal kontraktpartneren sikre, at den ekskluderede deltager ledsaget af en voksen, der er autoriseret til at føre tilsyn, forlader begivenhedsstedet med det samme og bringes tilbage til turens udgangspunkt for egen regning.

BALLFREUNDE hjælper, men yderligere omkostninger skal under alle omstændigheder bæres af kontraktpartneren. Denne regulering gælder også for hold og klubber. Hvis der ikke er tre voksne vejledere for resten af gruppen til yderligere tilsyn, skal gruppen som helhed forlade arrangementet for egen regning. 

 1. Generelt 

Ved registrering af en tur forudsættes det, at bestyrelsen for den deltagende forening og rejselederen er enig i de generelle rejsebetingelser, og at alle forpligtelser med BALLFREUNDE opfyldes af en autoriseret person. Vi anbefaler at tegne passende forsikring. 

 1. Endelig bestemmelse 

Betingelserne gælder for alle aftaler mellem BALLFREUNDE og kontraktpartneren, uanset bopælen for alle involverede parter og det sted, hvor kontrakten blev indgået, og det sted, hvor tjenesten skal leveres. Alle grupper, der bruger tjenesterne fra BALLFREUNDE, behandles ens med sportsklubber.

Covid-19 regler

Registrer dig uden nogen risiko

På trods af den nuværende udvikling er vi overbevist om, at situationen vil blive bedre igen efter vinteren (som den gjorde i 2020 og 2021), og at turneringerne vil finde sted som planlagt i 2022.

Hvis der skulle være restriktioner på grund af Corona-virussen, tilbyder vi jer fuld fleksibilitet, så I kan booke jeres deltagelse hos os med god samvittighed og uden risiko.

Så indtil videre kan I planlægge som normalt, foretage jeres booking til en turnering og, hvis det værste skulle ske, reagere derefter og endda annullere jeres booking med kort varsel.

Alle deltagere har til enhver tid ret til at aflyse deres deltagelse, hvis der er rejserestriktioner og/eller visse foranstaltninger (f.eks. 2G), som gør en "normal" gennemførelse umulig.

Den første betaling skal først ske den 1. marts 2022 (registreringsgebyr + depositum på 10%). Det samme gælder for påsketurneringerne, men her skal man betale det fulde beløb.

I tilfælde af aflysning eller manglende deltagelse af ovennævnte årsager vil alle deltagende hold (hvis de allerede har betalt) få deres betalinger refunderet til 100%.

Åben chat
Har du brug for hjælp?
Hej 👋
Har du spørgsmål om en af vores turneringer?
Du skal blot skrive til os via WhatsApp.